wtorek, 4 czerwca 2013

Lublin nie tylko dla Polaków

Serdecznie zapraszamy na spotkanie "Lublin nie tylko dla Polaków" W trakcie spotkanie o żydowskim Lublinie będzie mówił Robert Kuwałek. O współczesnym współistnieniu kultur w naszym mieście, czyli o Lublinie uchodźców i migrantów, opowie grupa z Czeczenii. Spotkanie poprowadzi dr Tomasz Kitliński (Zieloni), autor książek "Obcy jest w nas" oraz "Miłość i demokracja". Spotkanie przypomni Lublin różnych kultur - sprzed Zagłady; przedstawi go wybitny historyk specjalizujący się w dziejach społeczności żydowskiej na Lubelszczyźnie, Robert Kuwałek. To współautor studium "Lublin - Jerozolima Królestwa Polskiego" oraz autor książki "Obóz Zagłady w Bełżcu", która właśnie ukazuje się w prestiżowych wydawnictwach w Niemczech i Francji. W trakcie spotkania "Lublin nie tylko dla Polaków" zajmiemy się również współczesną wielokulturowością Lublina, gdy grupa Czeczenów przedstawi sytuację uchodźców i migrantów w naszym mieście. Gdzie? Zielony Talerzyk, ul Obrońców Pokoju 23 Kiedy? środa, 5 czerwca o godzinie 18 Sylwetka Roberta Kuwałka: http://kultura.lublin.eu/osoby,1,690,Robert_Kuwa%C5%82ek.html "Lublin wielokulturowy to dziś uchodźcy": http://lublin.gazeta.pl/lublin/1,35640,9668070,Wokol_ESK__Lublin_wielokulturowy_to_dzis_uchodzcy.html

wtorek, 5 marca 2013

Zieloni: Polityka może być inna

W miniony weekend VII Kongres Partii Zieloni wybrał nowe władze. Nowymi przewodniczącymi partii, która jako jedyna ma parytet zapisany w statucie, zostali wybrani Agnieszka Grzybek i Adam Ostolski. Kongres wybrał także Radę Krajową oraz przyjął dwie uchwały programowe: „Zagrajmy o lepszą Europę” i „Domagamy się ustawy o odnawialnych źródłach energii”.

- Chcemy przekonać ludzi, że polityka może być inna. Kryzys od lat trapiący Europę jest skutkiem nierozważnej i niezrównoważonej polityki, opierającej się na eksploatacji nieodnawialnych zasobów. Czas przywrócić równowagę. Dlatego mówimy o potrzebie łączenia bezpieczeństwa ekologicznego z socjalnym i ekonomicznym. Dlatego proponujemy Zielony Nowy Ład dający realną szansę na przezwyciężenie kryzysu i zapewnienie trwałego rozwoju – powiedziała Agnieszka Grzybek, wybrana już po raz trzeci na przewodniczącą partii Zieloni. – Ekologiczna transformacja gospodarki stworzy setki nowych zielonych miejsc pracy w sektorach związanych z energetyką odnawialną, efektywnością energetyczną, transportem publicznym, ekologicznym budownictwem. Integralną częścią tej reformy powinien być także rozwój usług opiekuńczych.

Potrzebujemy uczciwej dyskusji o Europie – powiedział Adam Ostolski, nowo wybrany przewodniczący partii Zieloni. – Zamiast zamykać się w fałszywej alternatywie „więcej czy mniej Europy”, powinniśmy zacząć w końcu rozmawiać o tym, jaka ta Europa ma być, jakiej Europy chcemy i jaką możemy budować. Zieloni opowiadają się za Europą obywatelek i obywateli, gwarantującą wszystkim podstawowe prawa socjalne i możliwość trwałego rozwoju. Za Europą, która nie przerzuca na ludzi kosztów kryzysu spowodowanego przez banki. Za Europą z solidnym federalnym budżetem i ambitną polityką ochrony klimatu. Wszystkich tych, którzy podzielają taką wizję Europy, już dziś zapraszamy do współpracy.

Kongres wybrał także Radę Krajową w składzie: Elżbieta Hołoweńko (Warszawa), Ewa Koś (Szczecin), Aleksandra Kretkowska (Warszawa), Beata Kubica (Opole), Monika Paca (Katowice), Krystyna Słodczyk (Opole), Joanna Szewczyk (Ziemięcin), Aleksandra Świerzy (Warszawa), Małgorzata Tkacz-Janik (Gliwice), Jacek Bożek (Bielsko-Biała), Radosław Gawlik (Wrocław), Marek Matczak (Warszawa), Józef Miklaszewski (Wrocław), Łukasz Moll (Gliwice), Michał Simon (Lublin), Maciej Smykowski (Katowice), Dariusz Szwed (Warszawa), Artur Wieczorek (Warszawa).

Na swoim pierwszym posiedzeniu 3 marca 2013 roku Rada Krajowa wybrała Zarząd Krajowy w składzie: Elżbieta Hołoweńko, Aleksandra Kretkowska, Beata Kubica, Jacek Bożek, Marek Matczak, Artur Wieczorek.

**********************************************
Informacja o przewodniczących partii Zieloni:

Agnieszka Grzybek (ur. 1970) - działaczka polityczna i społeczna. Z wykształcenia polonistka, z zamiłowania i wyboru feministka. Tłumaczka i redaktorka, ekspertka od problematyki równego statusu kobiet i mężczyzn. Od 1997 roku związana z polskim ruchem kobiecym: w latach 1997-2005 pracowała w Ośrodku Informacji Środowisk Kobiecych OŚKa, współzałożycielka i członkini Porozumienia Kobiet 8 Marca, nieformalnej grupy kobiet organizującej co roku Manify – uliczne manifestacje w obronie praw kobiet. Członkini Rady Kongresu Kobiet i zespołu „Krytyki Politycznej”. Obecnie koordynuje program „Demokracja płci” w Fundacji im. Heinricha Bölla. Prowadzi zajęcia na Gender Mainstreaming IBL PAN.

Absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, pracę magisterską o romantycznej podmiotowości napisała pod kierunkiem prof. Marii Janion. Tłumaczyła liczne książki z dziedziny szeroko pojętej humanistyki.
W latach 2002-2005 członkini Rady Programowo-Konsultacyjnej przy Pełnomocniczce Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn oraz Komitetu Monitorującego Inicjatywę Wspólnotową EQUAL. W latach 2004-2005 członkini Rady European Women’s Lobby, jednej z największych kobiecych organizacji pozarządowych działających na szczeblu UE.

W Zielonych działa od 2005 roku. W latach 2006-2008 członkini Zarządu Krajowego, w którym pełniła funkcję sekretary partii. Dwukrotnie pełniła funkcję przewodniczącej partii: w kadencji 2008-2010 razem z Dariuszem Szwedem oraz razem z Radosławem Gawlikiem w kadencji 2011-2012.

Wielokrotnie udowodniła skuteczność działania. W 2004 roku zainicjowała akcję protestacyjną przeciwko obniżeniu rangi urzędu pełnomocniczki rządu ds. równego statusukobiet i mężczyzn (kiedy funkcję pełniła prof. Magdalena Środa). Pod naciskiem protestów organizacji kobiecych z Polski i zagranicy premier Marek Belka wycofał się ze swej decyzji przeniesienia pełnomocniczki z kancelarii premiera do ministerstwa polityki społecznej. W 2011 roku współtworzyła Komitet Inicjatywy Obywatelskiej TAK dla Kobiet, który przygotował obywatelski projekt ustawy o świadomym rodzicielstwie i prawach reprodukcyjnych, oraz była jego pełnomocniczką. Jest jedną z inicjatorek akcji „Stop podwyżkom cen biletów ZTM”, w którą udało się zaangażować wiele środowisk (inicjatywa uchwałodawcza do Rady m.st. Warszawy).

Adam Ostolski (ur. 1978) - socjolog, filozof i tłumacz. Członek zespołu "Krytyki Politycznej" i polityk partii Zielonych. Wykłada na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Absolwent Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych w Uniwersytecie Warszawskim (filozofia i socjologia). W 2011 obronił w Instytucie Socjologii UW doktorat pt. Trauma i pamięć publiczna. Spuścizna II wojny światowej w pamięci zbiorowej współczesnej Polski[1]. W kilku publikacjach wykazywał strukturalne pokrewieństwo polskiej homofobii i antysemityzmu. W nauce reprezentuje perspektywę teorii krytycznej, łączącej badania naukowe z zaangażowaniem w przemianę społeczeństwa. Tłumaczył książki i artykuły m.in.: Giorgio Agambena, Juliena Bendy, Seyli Benhabib, Judith Butler, Donny Haraway i Eve Kosofsky Sedgwick.

Członek zespołu "Krytyki Politycznej" od początku istnienia pisma. Poza "Krytyką Polityczną" publikował m.in. w "Res Publice Nowej", "Odrze" i "Więzi". W swojej publicystyce analizuje związki między treściami tradycjonalistycznymi a neoliberalizmem. Należy do partii Zielonych. Kandydował do rady m.st. Warszawy w wyborach samorządowych w 2006. W latach 2005-2006 był przewodniczącym koła warszawskiego partii, a następnie kierował jej zespołem programowym. Obecnie jest współredaktorem naczelnym związanego z partią pisma "Zielone Wiadomości".
spółautor dwóch listów otwartych. W maju 2004 wraz z Michałem Bilewiczem napisał "List warszawski" w proteście przeciw klimatowi przyzwolenia na ataki prawicowych bojówek na krakowski Marsz Tolerancji[7]. W 2006 wraz z Aliną Całą, Markiem Edelmanem, Marią Janion i Bożeną Umińską protestował przeciw postawieniu w Warszawie pomnika Romana Dmowskiego. Od stycznia do października 2012 był felietonistą tygodnika "Przekrój" (cykl "Naprzód!").

http://www.zieloni2004.pl/news.php?readmore=3248

Tomasz Kitliński - Wojna kulturowa i klasowa wybuchła w Polsce

Polska jest podzielona, spolaryzowana klasowo, klasistowska. Jak przypominaliśmy z Adamem Ostolskim, toczą się tu wojny kulturowe. Wybuchają kseno-, homo- i transfobia, mizoginia. To upadek etyczny naszego kraju. Rozwijając myśl Balibara i Wallersteina, nazwijmy tę eksplozję uprzedzeń amoralizmem kapitalistycznym.

Potrzebujemy równości, redystrybucji i nowych Trzech gwinei, feministyczno-queerowego dzieła przeciw faszyzmowi.
Klasycy myśli wolnościowej, Alexis de Tocqueville i John Stuart Mill z partnerką Harriet Taylor Mill, ostrzegali przeciw przekształcaniu się demokracji w tyranię większości.

Mniejszości narodowe, seksualne (raczej: uczuciowe), światopoglądowe liczą się! Nie jesteśmy obywatelami drugiej kategorii.

Lech Wałęsa zsyła LGBT do getta ławkowego, Zbigniew Mikołejko dostrzega w feminizmie "całkowitą inność". Mniejszości narodowe i uchodźców traktuje się jako ciała obce. Czy taka ma być nasza wspólna Rzecz-pospolita?

Polska z tradycjami międzykulturowości, życia żydowskiego, feministek i kultury LGBT nie może stoczyć się w faszyzm. Społeczeństwo polskie nie jest wypełnione nienawiścią; to klasa polityczna wprowadza tu brunatne idee, wykorzystując podziały klasowe.

Bez zmiany społecznej, grozi nam faszyzacja.

Nasza republika winna być sprawą wspólną -- pełnoprawnych mniejszości, gość-inną, otwartą, sprawiedliwą społecznie.


Tymczasem, jak powiadał biblijny rewolucjonista Amos, bogacze sprzedaliby biednego, biedną za parę sandałów.

Działacz przeciw rasizmowi w RPA, arcybiskup Desmond Tutu (który otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla), porównał homofobiczne zakazy do takiego zła jak apartheid.

Inspirując się współczesnym filozofem polityki Claude'em Lefortem, można stwierdzić, że demokracja polega na różnorodnych drogach życia.

Trzeba nam włączenia mniejszości, empowermentu pokrzywdzonych klas i sprawiedliwości społecznej.

Dokładnie 10 lat temu przedstawialiśmy (performowałyśmy!) taką demokrację w akcji "Niech nas zobaczą" Karoliny Breguły i KPH; teraz uczmy się wszyscy od rodziców z plakatów oraz od Agnieszki Holland, która zna i antysemityzm, i homofobię.

Tomasz Kitliński


Nasilenie wojny kulturowej w Polsce: http://www.deliberatelyconsidered.com/2013/02/michnik-attacked-the-polish-culture-war-escalates/

Wojny kulturowe na przykładzie Lublina: http://www.deliberatelyconsidered.com/2013/01/21-notes-on-polands-culture-wars-part-1-1-11/

http://www.deliberatelyconsidered.com/2013/01/21-notes-on-polands-culture-wars-part-2-12-21/

Psychoanaliza systemu: http://www.unigender.org/?page=biezacy&issue=03&article=08

Agnieszka Grzybek i Adam Ostolski przewodniczącymi Zielonych

W Warszawie odbył się Kongres Partii Zieloni. Delegaci z całej Polski dyskutowali nt. strategii politycznej, przyszłości zielonej polityki i nowych wyzwań stojących przed Zielonymi.

Kongres rozpoczął się debatą z udziałem Romana Kurkiewicza - b. redaktora naczelnego tygodnika "Przekrój", Marcina Popkiewicza - autora książki "Świat na rozdrożu", Michała Sutowskiego z "Krytyki Politycznej" oraz zielonych radnych - Beaty Kubicy (Opole), Małgorzaty Tkacz-Janik (Gliwice, radna sejmiku woj. śląskiego) i Ewy Koś (Szczecin).

Podczas zamkniętej części kongresu odbyła się dyskusja strategiczna z udziałem kandydatów na przewodniczących - Agnieszki Grzybek, Dariusza Szweda i Adama Ostolskiego, po czym przystąpiono do wyborów. W tajnym głosowaniu najwięcej głosów uzyskali Agnieszka Grzybek i Adam Ostolski - to właśnie oni poprowadzą Zielonych przez najbliższe dwa lata.

Partia zmieniła również nazwę z Zieloni 2004 na Zieloni.

Przewodniczący koła lubelskiego Michał Simon został wybrany do Rady Krajowej, natomiast Jakub Biernat do Sądu Koleżeńskiego.

Agnieszka Grzybek i Adam Ostolski przewodniczącymi Zielonych

środa, 30 stycznia 2013

PODPISZ SIĘ POD STUDENCKIM LISTEM OTWARTYM DO PROF. PAWŁOWICZ

Link do listu otwartego

• jeżeli zgadzasz się z treścią listu – kliknij „wezmę udział” i dodaj w treści wpisu swoje imię, nazwisko i uczelnię (a najlepiej także udostępnij wydarzenie i zaproś znajome studentki i studentów) •

LIST OTWARTY STUDENTEK I STUDENTÓW W SPRAWIE WYPOWIEDZI PROF. KRYSTYNY PAWŁOWICZ

Rolą nauczyciela akademickiego jest przekazywanie wiedzy i wspieranie rozwoju wszystkich studentek i studentów - bez względu na światopogląd czy orientację seksualną. Uważamy, że prof. Pawłowicz w ostatnich wystąpieniach dała jasny wyraz swojej wykluczającej postawie nie licującej z etosem akademickim. W naszej opinii tytuł profesorski wiąże się ze szczególną odpowiedzialnością - prezentując na sali sejmowej poglądy skrajnie dyskryminujące, wykorzystano autorytet z jakim łączy się owa funkcja w celu szerzenia nienawiści i nietolerancji.

Twierdząc, że "społeczeństwo nie może fundować słodkiego życia nietrwałym, jałowym związkom osób, z których społeczeństwo nie ma żadnego pożytku" pani prof. Pawłowicz zapomniała, że wypowiada się również o swoich studentach i studentkach. Także obrażając posłankę Annę Grodzką, Pani Profesor okazała oburzający brak tolerancji dla wszystkich, którzy nie mieszczą się w jej ciasnej definicji tego, co "normalne". W związku z powyższym pragniemy przypomnieć, że owe wypowiedzi nie są tylko stwierdzeniami ogólnymi, ale w sposób szczególny dotykają konkretnych osób, w tym i tych, które stara się Pani edukować.

Wierzymy, że każdy ma prawo czuć się bezpiecznie w ramach struktur uczelni wyższej, do której dostał się na bazie kryteriów nigdy nie obejmujących preferencji seksualnych. Jako osoby dogłębnie przekonane, że szkoły wyższe powinny być miejscem dla każdej i dla każdego, wolnym od wszelkich form dyskryminacji i uprzedzeń, jesteśmy oburzeni Pani wypowiedziami.
W związku z tym my, niżej podpisani studenci i studentki, pragniemy przypomnieć Pani Profesor, że jako nauczycielka akademicka kształci Pani osoby o różnych postawach i upodobaniach i wszystkim nam należy się szacunek.

Z Poważaniem,
Niżej podpisane studentki i studenci

Tutaj można podpisać się pod listem